Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Mienia Wojskowego X

I OSK 3057/15 - Wyrok NSA z 2017-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy przyznania prawa zamieszkiwania

III OSK 4882/21 - Wyrok NSA z 2022-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie wypłaty odprawy mieszkaniowej

III OSK 4678/21 - Wyrok NSA z 2021-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty odprawy mieszkaniowej

III OSK 4465/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

III OSK 4802/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy przydziału kwatery lub innego lokalu mieszkalnego

III OSK 4631/21 - Wyrok NSA z 2021-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego

III OSK 6711/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy przydziału kwatery lub innego lokalu mieszkalnego

III OSK 6780/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy prawa do zakwaterowania

III OSK 6542/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

III OSK 4386/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-23

Skarga D. W. na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego , nr [...]
1   Następne >   +2   4