Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Mienia Wojskowego X

I OSK 3057/15 - Wyrok NSA z 2017-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy przyznania prawa zamieszkiwania

I OSK 3311/15 - Wyrok NSA z 2017-10-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego