Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych X

I OZ 1072/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. P. na przewlekłość prowadzenia postępowania przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w P. w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OZ 1270/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze...

I GZ 195/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-14

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , nr [...] w przedmiocie zmiany...

I GZ 361/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym

V SA/Wa 945/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie realizacji pilotażowego programu 'Aktywny samorząd'

I OSK 3918/18 - Wyrok NSA z 2020-02-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. P. na przewlekłość [...] w P. w przedmiocie rozpoznania wniosku