Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów X

IV SAB/Wr 171/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-23

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SAB/Wr 249/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów W. Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej we W., w przedmiocie postępowania dyscyplinarnego,

IV SA/Wr 200/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we W. w przedmiocie orzeczenia kary zawieszenia w korzystaniu z praw studenta na okres jednego roku

IV SA/Wr 199/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we W. w przedmiocie uchylenia orzeczeń dotyczących kary zawieszenia w korzystaniu z praw studenta

III SA/Lu 259/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentó Uniwersytetu [...] w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie wydane przez Prodziekana Wydziału [...] dr. hab. S.N. niezawierające numeru i daty.

II SA/Ol 120/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu '[...]' w przedmiocie przyznania stypendium za wyniki w nauce

II SA/Ol 384/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu '[...]' w przedmiocie przyznanie pomocy materialnej

IV SAB/Wr 171/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-30

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania

III SA/Lu 366/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów Uniwersytetu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego

II SA/Ol 111/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu '[...]' w przedmiocie przyznania stypendium za wyniki w nauce
1   Następne >   +2   +5   +10   13