Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X
  • Symbol

I SA/Wr 1750/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-11

Sprawa ze skargi A S.A. w B. na Naczelnika D. Urzędu Skarbowego we W. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we W. z dnia [...] r., sygn. akt [...]

IV SA/Gl 865/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. w przedmiocie skargi na działalność Naczelnika Urzędu Skarbowego w R.

I SA/Sz 656/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-09

Sprawa ze skargi H. P. na pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie informacji o sposobie opodatkowania przychodów z najmu

I FSK 121/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi X. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie dokonania zwrotu kwot podatku od towarów i usług za czerwiec 2013 r.

I SAB/Gl 7/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w C. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

I SAB/Op 22/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie rozliczenia i deklarowania kwot podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2005r.

I SA/Wr 8/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-07

Sprawa ze skargi 'A'Sp. z o.o. z siedzibą we W. na czynność Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego we W w przedmiocie odmowy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT

I FSK 323/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-29

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług za styczeń 2013 r.

I FZ 530/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Zakładu Produkcji Cukierniczej 'A.' sp. z o.o. w W. na czynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. nr [...] w przedmiocie wykreślenia z rejestru podatników VAT UE

III SO/Wa 15/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-30

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem P. a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w P.
1   Następne >   +2   +5   +10   100