Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Wr 1095/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-12-18

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Naczelnika D. Urzędu Celno-Skarbowego we W. w przedmiocie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wypłacania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r.

III SA/Wa 309/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-07

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych p...

II FSK 876/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-16

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Naczelnika [...] Urzędu Celno

I OW 347/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do usunięcia z drogi samochodu osobowego na parking strzeżony

I SAB/Lu 28/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-01-26

Sprawa ze skargi E. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego w zakresie podatku od towarów i usług za styczeń - październik 2013 r., wszczętego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. postanowieniem nr [...] [...] [...]/13/2/005 -

III SA/Wa 3652/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-23

Skarga P. Z. na decyzję Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w W. w przedmiocie odmowy uchylenia w całości decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2006 r. wskutek zażalenia P. Z. na postanowienie WSA w Warszawie

II GW 26/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-25

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie organu właściwego do prowadzenia postępowania w sprawie dotacji z budżetu gminy

I FSK 453/18 - Wyrok NSA z 2018-05-29

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania podatkowego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Winogrady w P. w przedmiocie prawidłowości rozliczeń w podatku od towarów i usług za czerwiec, lipiec i sierpień 2014 r.

IV SAB/Gl 226/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II FSK 2835/17 - Wyrok NSA z 2018-05-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi P. [...] z siedzibą w K. na czynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie (obecnie : Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie) w przedmiocie odmowy zwrócenia się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy skarbowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100