Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Miasta X

II SA/Ke 542/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Miasta i Gminy C. w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

II OSK 1048/13 - Wyrok NSA z 2013-09-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Śródmieście

II SA/Łd 631/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w P. w sprawie ustalenia opłat za zarząd gruntów i budynków państwowych

I OSK 1073/15 - Wyrok NSA z 2015-07-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w przedmiocie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia

II OSK 2987/13 - Wyrok NSA z 2015-07-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OSK 437/13 - Wyrok NSA z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Stare Miasto' w Bydgoszczy

I OSK 1798/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat

II OSK 1651/16 - Wyrok NSA z 2018-05-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III OSK 3075/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy z 27 listopada 2019 r. nr XVIII/448/19 w przedmiocie zwrotu skargi