Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Gminy X

I OSK 1317/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-01

Skargi kasacyjne J.K., W.T., M.N., B.B. i W.K. od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

IV SA/Wa 1469/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-03

Wniosek w przedmiocie przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

IV SA/Wa 1469/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-02

Wniosek w przedmiocie przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

I OZ 873/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Naczelnika Gminy w R. nr [...] w przedmiocie przyjęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

I OZ 874/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Naczelnika Gminy w R. nr [...] w przedmiocie przyjęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

I OZ 875/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Naczelnika Gminy w R. nr [...] w przedmiocie przyjęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

I OZ 876/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Naczelnika Gminy w R. nr [...] w przedmiocie przyjęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

I OZ 877/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Naczelnika Gminy w R. nr [...] w przedmiocie przyjęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

II SA/Gd 77/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Naczelnika Gminy w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Gd 77/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Gminy w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego
1   Następne >   +2   4