Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X
  • Symbol

II OSK 1674/13 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1942/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie uznania za obywatela polskiego

II OPP 6/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1070/12 i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1101/13 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnien...

II SA/Wa 324/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych kopii dokumentów z akt sprawy

II OSK 2371/13 - Wyrok NSA z 2015-05-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

IV SA/Wa 542/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wydania paszportu

II OSK 2052/13 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skargi kasacyjne L. R. i E. K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg L. R. i E. K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Wa 223/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Wniosek U. P. o wstrzymanie wykonania postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...]

II OPP 4/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1072/12 i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1103/13 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnien...
1   Następne >   +2   +5   +10   100