Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Finansów X
  • Symbol

III SA/Wa 373/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 261/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gd 474/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I FSK 676/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-06

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Sz 190/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego

III SA/Wa 904/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

VI SA/Wa 2395/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

III SA/Wa 537/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia postępowania

VIII SA/Wa 350/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-28

Sprawa ze skargi A. M. na indywidualną interpretację prawa podatkowego Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 578/13 - Wyrok NSA z 2015-03-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg Z. [...] sp. z o. o. z siedzibą w R. na interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego z upoważnienia Ministra Finansów nr IBPBI/2/423-161/12/AP, nr IBPBI/2/423-162/12/AP w przedmiocie podatku dochodowego od osób ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100