Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

I OZ 736/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa...

I OZ 86/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-13

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

I OZ 148/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 151/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 147/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości pos...

I OZ 168/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa ,...

I OZ 1180/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu , nr [...] w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

I OZ 828/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 808/06 odrzucające zażalenie Z. W. i S. W. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 808/06 odrzucające zażalenie J. W., J. W. i B. S. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 808/06 zawieszające postępowanie sądowe w...

I OZ 240/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SA 1077/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Kolejnictwa w przedmiocie wstrzymania ruchu kolejowego lub wprowadzenie ograniczenia tego ruchu
1   Następne >   +2   +5   +10   48