Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X
  • Symbol

I OSK 203/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację prokuratorską oraz aplikację sędziowską

I OSK 1784/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

I OSK 1984/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikację sędziowską oraz na aplikację prokuratorską

II SAB/Wa 107/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w zakresie zarządzenia przerwy w wykonywaniu czynności przez referendarza sądowego, rozwiązania stosunku pracy oraz wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do referendarza sądowego

VI SAB/Wa 19/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania pisma

VI SA/Wa 2215/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu wobec wpisu na listę radców prawnych

VI SA/Wa 1191/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odwołania ze stanowiska komornika sądowego

II SAB/Wa 130/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wniosku o wyłączenie referendarza sądowego

II GZ 8/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką

II SA/Wa 1563/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100