Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

II SAB/Wa 262/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

VI SA/Wa 623/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie wykreślenia z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej wpisem

VI SAB/Wa 121/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie niedostarczenia dokumentów

II GSK 500/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie odmowy zatwierdzenia zmiany statutu

VI SA/Wa 2739/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich

VI SA/Wa 529/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie cofnięcia uprawnień przewodnika turystycznego postanowił: odrzucić skargę

V SA/Wa 2159/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-20

Wniosek w przedmiocie zwrotu dotacji do budżetu państwa

VI SA/Wa 2408/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie nakazu wstrzymania usług hotelarskich

VI SA/Wa 1944/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwał oraz wezwania do ich uchylenia

II GSK 1566/12 - Wyrok NSA z 2014-02-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie wyrażenia zgody na utworzenie polskiego związku sportowego
1   Następne >   +2   +5   +10   41