Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Rozwoju X
  • Symbol

V SA/Wa 4835/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinasowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 4767/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty odsetek

V SA/Wa 1235/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty środków pochodzących z umowy o dofinansowanie

II GZ 897/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania

I OZ 967/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 341/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju w przedmiocie zwrotu wniosku

VI SA/Wa 668/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu

II SAB/Wa 116/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SA/Wa 949/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na nabywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

VIII SA/Wa 608/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odszkodowania za zajecie nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100