Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

V SA/Wa 866/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi 'A.' S.A. z siedzibą w W. na informację Ministra Rozwoju Regionalnego zawartą w piśmie w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie projektu;

V SA/Wa 1776/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie określenia kwoty odsetek należnych do zwrotu oraz odmowy ich umorzenia w całości;

II SAB/Wa 223/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

V SA/Wa 1932/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie określenia wysokości odsetek do zwrotu od nierozliczonych środków dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 2616/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od nierozliczonych środków dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej;

V SA/Wa 1675/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-10

Wniosek w przedmiocie zwrotu części dotacji rozwojowej;

V SA/Wa 1454/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-23

Sprawa ze skargi M. Sp. z o.o. w K. na czynność Centrum Unijnych Projektów Transportowych w przedmiocie zgłoszenia do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

V SA/Wa 1685/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-30

Sprawa ze skargi D. M. na pismo Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie informacji w sprawie umowy o dofinansowanie projektu

II GSK 734/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi Gminy S. na informację Ministra Rozwoju Regionalnego nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs nr [...]

V SA/Wa 616/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-05

Skarga E. Sp. z o.o. w R. na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie zobowiązania do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich;
1   Następne >   +2   +5   +10   75