Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X
  • Symbol

II SA/Wa 1194/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

I OZ 103/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Wa 539/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

Sprawa ze skargi B. J. na pismo Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie skargi dotyczącej zakończenia postępowania kwalifikacyjnego przed przyjęciem do służby w Żandarmerii Wojskowej

II SA/Wa 736/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej odwołania od wykonywania zadań poza granicami państwa

II SO/Wa 19/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Wniosek J. D. o ustalenie stosunku prawnego - daty zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i wysokości należności pieniężnych przysługujących w związku ze zwolnieniem ze służby

II SA/Wa 1745/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-24

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy wskutek cofnięcia wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa

V SA/Wa 2/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia o uznaniu zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione;

II SO/Wa 20/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Wniosek J. D. o ustalenie stosunku prawnego - wysokości uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym

II SAB/Wa 23/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

I OSK 1369/12 - Wyrok NSA z 2012-12-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100