Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

II SO/Wa 23/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego

I SA/Wa 993/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce

II SO/Wa 136/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-17

Wniosek w przedmiocie przyznania kategorii naukowej

I SAB/Wa 130/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie kontroli

I SAB/Wa 102/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej

I SA/Wa 1275/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych na realizację projektu badawczego

I SA/Wa 1822/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-10

Sprawa ze skargi Komisji [...] na pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie zasad wynagradzania pracowników uczelni

II SA/Wa 1475/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie przyznania kategorii naukowej

II SAB/Ol 103/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej informacji publicznej

I SA/Wa 1200/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   +5   +10   99