Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Informatyzacji X

III SA/Wa 3391/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Informatyzacji w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych na realizację projektu badawczego

IV SA/Wa 88/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-26

Sprawa ze skargi Ogólnopolskiego Towarzystwa [...] na pismo Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie powołania Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

III SA/Wa 2459/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Informatyzacji w przedmiocie : dotacji na dofinansowanie działalności statutowej

II SA/Wa 1180/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-06

Sprawa ze skargi M. W. na pismo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w Warszawie w przedmiocie negatywnej oceny kandydata na pracownika służby cywilnej odbywającego służbę przygotowawczą

I OSK 367/16 - Wyrok NSA z 2018-01-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej