Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

II OZ 259/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury oku [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OZ 783/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł (słownie: sto) od zażalenia na ...

II SAB/Wa 261/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w zakresie rozpoznania wniosku w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SA/Wa 440/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury w przedmiocie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

I SA/Wa 645/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania inwestycji

IV SA/Wa 611/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

I SA/Wa 1087/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-30

skarg Gminy [...] na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie wpisu nieruchomości do rejestru zabytków

VII SAB/Wa 31/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-04

Sprawa ze skargi G. i M. M. na Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie bezczynności organu

I SA/Wa 862/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

II OSK 673/05 - Wyrok NSA z 2006-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na zabudowę tunelu
1   Następne >   +2   +5   +10   40