Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X
  • Symbol

VII SA/Wa 740/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

IV SA/Wa 1887/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I SAB/Wa 233/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VII SA/Wa 1020/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie doprowadzenia zabytku do należytego stanu

VII SAB/Wa 17/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-16

Sprawa ze skargi B. J. w przedmiocie bezczynności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

I OZ 66/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia ...

I OZ 65/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia K...

I SAB/Wa 96/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SAB/Wa 97/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SA/Wa 79/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-26

Skarga J. D. i M. D. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków
1   Następne >   +2   +5   +10   100