Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X
  • Symbol

II SA/Gl 341/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w W. w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej

IV SAB/Wa 200/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 478/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SA/Wa 1248/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

II SA/Wa 79/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wa 222/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-12

Sprawa ze skargi A. D., M. S., M. D., W. D., L. B., R. B., K. S. na przewlekłość Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku A. D., M. S., M. D., W. D., L. B., R. B., K. S. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] (nr [...]) oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Dzielnicy [...] (nr [...])

VI SA/Wa 990/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego

VIII SA/Wa 1107/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości

V SA/Wa 462/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-06

Wniosek w przedmiocie zwrotu dotacji do budżetu państwa

I SAB/Wa 402/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   +5   +10   100