Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

II GZ 436/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Re...

II GZ 321/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki nr [...] w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

I OZ 792/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II GZ 899/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansow...

II GZ 926/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II GZ 173/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z Unii E...

II GZ 193/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II GSK 210/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-18

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie zawieszenia akredytacji

I OSK 2436/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie doręczenia decyzji

II GSK 1267/14 - Wyrok NSA z 2015-07-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi I. B. D. i M. w W. na orzeczenie K. O. przy P. C. A. nr 2/2013 w przedmiocie utrzymania i ograniczenia zakresu akredytacji
1   Następne >   +2   +5   +10   19