Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X
  • Symbol

II SA/Wa 184/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-09

Wniosek w przedmiocie wymierzenie grzywny Ministrowi Gospodarki i Pracy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy nr [...]

II SAB/Wa 157/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie wniosku w sprawie nieważności pisma nr [...] odmawiającej dostępu do informacji publicznej

II SO/Wa 557/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-09

Wniosek w przedmiocie zażalenia na bezczynność organu

II OSK 1116/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie opuszczenia polskich obszarów morskich

IV SA/Wa 63/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie dotyczącej dopuszczenia S. w T. do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SO/Wa 426/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Gospodarki i Pracy

II SA/Wa 1824/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 418/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych

IV SA/Wa 936/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-29

Sprawa ze skargi B. P. o wymierzenie organowi grzywny

VI SA/Wa 1174/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych
1   Następne >   +2   +5   +10   30