Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

IV SA/Wa 3039/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp

II OSK 2580/14 - Wyrok NSA z 2016-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich

V SA/Wa 1194/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

V SA/Wa 116/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 2158/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-11

Wniosek w przedmiocie odwołania z funkcji szefa pilotów

V SA/Wa 2234/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 2235/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 1862/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 799/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-19

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

V SA/Wa 1057/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia
1   Następne >   +2   +5   +10   29