Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej X

I GSK 747/20 - Wyrok NSA z 2020-08-19

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie negatywnej oceny projektu

I GZ 182/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej , nr [...] w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 2061/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

II SAB/Wa 286/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

V SA/Wa 329/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania

V SA/Wa 2099/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-16

Skarga A. M. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

V SA/Wa 2101/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-24

Skarga P. U. i D. U. - wspólników sp. cywilnej prowadzącej działalność pod nazwą E. C. s. c. P. U., D. U. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania

I GSK 670/21 - Wyrok NSA z 2021-11-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 849/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-08-26

Skarga A. sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 1630/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania
1   Następne >   +2   +5   7