Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

I SA/Wa 652/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-10

Sprawa ze skargi Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie niewykonania przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wyroku WSA w Warszawie z 12 maja 2020 r. sygn. akt I SAB/Wa 35/20

I SA/Wa 63/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa udziału w prawie własności nieruchomości

VII SA/Wa 82/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie umorzenia w całości oraz w części opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 2357/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia w całości oraz w części opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 258/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie umorzenia opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 1722/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie umorzenia opłaty legalizacyjnej

I SA/Wa 222/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

VII SA/Wa 586/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie umorzenia opłaty legalizacyjnej w części

I SA/Wa 980/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa udziału w prawie własności nieruchomości

V SA/Wa 3475/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie pozostawienia nazw domen w Rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą
1   Następne >   +2   +5   8