Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 1682/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie rozstrzygnięcia o charakterze gier

VII SA/Wa 2122/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie odmowy umorzenia w całości oraz w części opłaty legalizacyjnej

V SA/Wa 2574/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

V SA/Wa 14/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną

V SA/Wa 1734/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości w zapłacie należności z tytułu zwrotu dofinansowania

I SAB/Wa 258/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie zmiany decyzji z urzędu

V SA/Wa 1857/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania

VII SA/Wa 1190/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w przedmiocie umorzenia i rozłożenia na raty opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 2007/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów z [...] września 2020 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia opłaty legalizacyjnej w części