Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

II GZ 977/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego - Sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Energii nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej

VI SA/Wa 793/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Energii w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej

VI SA/Wa 1437/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Energii w przedmiocie udzielenia interpretacji indywidulanej dotyczącej opłaty zapasowej

II GZ 1124/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego VI Wydziału WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Energii , nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej

II SAB/Wa 369/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Energii w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II GZ 134/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Energii nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej

VI SA/Wa 727/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-11

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu wobec podziału spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie

V SA/Wa 426/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Ministra Energii w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

VI SA/Wa 2286/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Energii w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu niedopełnienia obowiązku uiszczenia opłaty zapasowej

V SA/Wa 1712/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

Sprawa ze skargi V. Sp. z o.o. z siedzibą w B. na informację Ministerstwa Energii - Departamentu Funduszy Europejskich w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
1   Następne >   +2   +5   +10   19