Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II SA/Wa 1455/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

II SA/Wa 1616/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku odbycia stażu i postępowania egzaminacyjnego oraz nadania stopnia nauczyciela mianowanego

I SAB/Wa 32/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia

II SA/Wa 750/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie nakazania usunięcia naruszeń ustawy poprzez przywrócenie prowadzenia biblioteki szkolnej

I OZ 47/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi M. Z. na zarządzenie Wójta Gminy Klimontów , znak [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły

I OZ 886/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

II SAB/Łd 24/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Szkoły Podstawowej Nr [...] w Ł. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Łd 50/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] w Ł. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

I OZ 428/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Instytutu Biologii Doświadczal...

II SA/Wa 1219/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwolnienia z obowiązku odbycia stażu i postępowania egzaminacyjnego oraz nadania stopnia nauczyciela mianowanego
1   Następne >   +2   +5   +10   100