Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

I SA 531/02 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przedłużenia terminu ważności zezwolenia na utworzenie uczelni

I SAB/Wa 25/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie bezczynności organu

I SA/Wa 732/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Wa 1983/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-27

Sprawa ze skargi T. W. na pismo Departamentu [...] Ministerstwa Edukacji Narodowej w przedmiocie spełniania warunków umożliwiających o ubieganie się o stopień nauczyciela dyplomowanego

II SA/Wa 1489/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku odbycia stażu i postępowania egzaminacyjnego oraz odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

VIII SA/Wa 133/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi K. S. na działanie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej

I SA/Wa 1185/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie odmowy umorzenia kredytu studenckiego

I SA/Wa 1574/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie likwidacji szkoły i placówki oświatowo

I SA/Wa 1575/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie likwidacji szkoły i placówki oświatowo

I SA/Wa 1693/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-28

Sprawa ze skargi Miasta G. na opinię Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie charakteru szkoły
1   Następne >   +2   +5   +10   59