Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Środowiska X
  • Symbol

VIII SA/Wa 53/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 417/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1629/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 693/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1261/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 900/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

Skarga Towarzystwa [...] z siedzibą w K. na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony

IV SA/Wa 2037/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-28

Skarga [...] Spółdzielni Mieszkaniowej 'B.' w Ł. na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia i postanowienia organu pierwszej instancji

IV SAB/Wa 2/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska w sprawie rozpoznania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV SA/Wa 253/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SAB/Wa 89/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia
1   Następne >   +2   +5   +10   100