Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SA/Ke 53/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Bk 303/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-21

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OZ 409/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie Nr [...] w przedmiocie warunków weterynaryjnych w zakresie produkcji mleka

II SA/Po 99/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w P. w przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru weterynaryjnego

VII SA/Wa 952/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

Skarga F. na postanowienie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w przedmiocie umorzenia postępowania wyjaśniającego

II OZ 422/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SO/Gl 2/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych

II OZ 967/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii , Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych określony...

II OZ 1385/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krośnie , nr [...] w przedmiocie wydania nakazu weterynaryjnego

II OZ 260/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie , Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia pr...
1   Następne >   +2   +5   +10   100