Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

III SA/Kr 525/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego

II SA/Op 533/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczyciela

I OZ 205/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie , nr [...] w przedmiocie wykreślenia z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

II SA/Go 21/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowa wyrażenia zgody na rozpoczęcie stażu

II SA/Po 1319/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-27

Wniosek w przedmiocie wykreślenia z ewidencji szkół i palcówek niepublicznych

III SA/Kr 297/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie nauczania indywidualnego

III SA/Kr 77/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie skreślenia z listy uczniów

II SA/Po 397/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi G. L. na niewykonanie wyroku WSA w sprawie IV SAB/Po 27/07 z dnia 30 lipca 2008 przez Kuratora Oświaty w P.

III SA/Lu 572/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję [...]Kuratora Oświaty w przedmiocie indywidualnego cyklu nauczania

II SO/Sz 8/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-03

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Kuratorowi Oświaty
1   Następne >   +2   +5   +10   100