Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

VIII SA/Wa 963/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w płatności abonamentowej

VI SAB/Wa 18/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

V SA/Wa 2145/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-08

Sprawa ze skargi G. B. na czynności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji związane z wezwaniem do opłat abonamentowych

III SAB/Łd 1/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-01-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w W. w przedmiocie zdjęcia z anteny audycji postanowił:

GZ 140/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sygn. akt DK 267/2003 w przedmiocie odmowy zmiany koncesji

V SA/Wa 3518/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości w płatności opłaty abonamentowej

VI SA/Wa 362/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy zmiany koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego postanowił skargę odrzucić

GSK 1061/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie odmowy przyznania koncesji

GSK 1167/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

V SA/Wa 3320/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-08

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w płatności opłat abonamentowych
1   Następne >   +2   +5   +10   100