Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Komornicza X

II SA/Po 856/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Izby Komorniczej w P. w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

VI SA/Wa 1492/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Komorniczej w przedmiocie wpisu na listę aplikantów komorniczych

VI SA/Wa 1540/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-17

Sprawa ze skargi T. G. na czynności Komisji Egzaminacyjnej w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu komorniczego

VI SA/Wa 1514/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

VI SO/Wa 9/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-16

Wniosek E. M. o wymierzenie grzywny Krajowej Radzie Komorniczej w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VI SA/Wa 1653/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-10

Sprawa ze skargi T. G. na czynności Komisji Egzaminacyjnej w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu komorniczego

II GSK 30/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi T. G. na czynność Komisji Egzaminacyjnej w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu komorniczego

II GSK 879/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-02

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi T. G. na czynność Komisji Egzaminacyjnej w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu komorniczego

VI SA/Wa 690/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Komorniczej w przedmiocie opinii w sprawie powołania na stanowisko komornika sądowego

II SAB/Po 44/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-06-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Izby Komorniczej w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej
1   Następne >   +2   4