Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

II SA/Wa 317/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi M. C. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie kontrolnego badania lekarskiego

III SA/Łd 926/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-17

Sprawa ze skargi J. P. na pismo Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Ł. w przedmiocie zatwierdzenia orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w B. z dnia [...]

III SA/Łd 108/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-05

Sprawa ze skargi S. B. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Ł. w przedmiocie inwalidztwa i związku inwalidztwa ze służbą

IV SA/Gl 1272/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-04

Sprawa ze skargi K. Z. na orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA w R. przy [...] Oddziale Straży Granicznej w R. w przedmiocie Funkcjonariuszy Straży Granicznej

II SA/Wa 1016/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-18

Sprawa ze skargi J. S. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w W. w przedmiocie kontrolnego badania lekarskiego

II SA/Wa 1172/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi M. Ł. na orzeczenie Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do służby wojskowej

II SA/Wa 2184/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi J.K. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w W. w przedmiocie orzeczenia o niezdolności do służby w Państwowej Straży Pożarnej i nauki w Szkole Głównej Straży Pożarnej

IV SO/Gl 18/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-07

Wniosek w przedmiocie zdolności do służby

III SO/Lu 1/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-11

Wniosek w przedmiocie ukarania grzywną Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy za nieprzekazanie skargi do sądu

II SA/Bk 335/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w B. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ponownego poddania badaniom lekarskim i ustalenia nowej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
1   Następne >   +2   +5   +10   71