Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Akredytacyjna X

I SA/Wa 1566/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Państwowej Komisji Akredytacyjnej w przedmiocie negatywnej oceny jakości kształcenia na kierunku [...]

I SA/Wa 646/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w przedmiocie oceny jakości kształcenia

I SA/Wa 808/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w przedmiocie oceny jakości kształcenia

I SA/Wa 645/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w przedmiocie opinii dotyczącej oceny jakości kształcenia

VI SA/Wa 33/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-04

Sprawa ze skargi B. Sp. z o.o. z siedzibą na orzeczenie Komitetu Odwoławczego przy Polskim Centrum Akredytacji w przedmiocie oddalenia odwołania od decyzji zawieszającej akredytację

VI SA/Wa 1342/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-24

Sprawa ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na orzeczenie Komitetu Odwoławczego przy Polskim Centrum Akredytacji w przedmiocie zawieszenia akredytacji

I SA/Wa 168/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w przedmiocie negatywnej opinii dotyczącej nadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku [...]

I OSK 699/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-22

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie negatywnej opinii dotyczącej nadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku 'prawo'

I SA/Wa 435/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w przedmiocie negatywnej oceny jakości kształcenia na kierunku [...]

I SA/Wa 1837/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w przedmiocie negatywnej oceny jakości kształcenia na kierunku [...] prowadzonym na poziomie studió stopnia
1   Następne >   2