Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II SA/Wa 1668/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

IV SA/Gl 774/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-08-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Ś. Oddziału Straży Granicznej w R. w przedmiocie transportu drogowego i przewozów uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Wa 1572/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie utraty uprawnień do pobierania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2492/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia braku przesłanek do stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego dotyczącego przyznania nagrody rocznej

IV SA/Gl 932/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej w R. w przedmiocie transportu drogowego

V SA/Wa 1242/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej z [...] czerwca 2009 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia bezskuteczności odwołania z powodu uchybienia terminu do jego wniesienia

V SA/Wa 1648/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie unieważnienia wizy krajowej

II SA/Wa 1377/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-19

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego i przeniesienia do dyspozycji

II SA/Wa 905/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Wniosek w przedmiocie utraty prawa do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

I OSK 1263/08 - Postanowienie NSA z 2009-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100