Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komendant Policji X
  • Symbol

II OSK 1954/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej wydania pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich

IV SA/Po 176/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-23

Sprawa ze skargi H. S. na pismo Komendanta Miejskiego Policji w P. w przedmiocie zgody na zrzeczenie się dyspozycyjności lokalu

III SA/Kr 1282/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi Z. S. na pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego

I OSK 1942/13 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu

IV SA/Gl 808/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-27

Sprawa ze skargi S.P. na orzeczenie Ś. Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie funkcjonariuszy policji

II SA/Wa 796/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-15

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Po 152/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. w przedmiocie skierowania na badania sprawności w zakresie kierowania pojazdami;

III SA/Gl 1038/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Miejskiego Policji w C. w sprawie opinii o pracowniku ochrony fizycznej

IV SA/Gl 918/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie funkcjonariuszy Policji

II SO/Wa 31/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Wniosek P. C. o wymierzenie grzywny Komendantowi Głównemu Policji za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi
1   Następne >   +2   +5   +10   100