Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

IV SAB/Gl 11/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w przedmiocie funkcjonariuszy straży pożarnej

IV SA/Wr 470/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SAB/Gl 8/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w G. w przedmiocie funkcjonariuszy straży pożarnej

I OSK 2727/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków służbowych

IV SA/Wr 175/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatku służbowego w miesiącu listopadzie 2014 r.

I OSK 2801/13 - Wyrok NSA z 2015-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 553/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej

III SA/Kr 1157/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję personalną Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie zmiany wysokości dodatku służbowego

III SA/Kr 519/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję personalną Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o zwolnieniu ze służby

II OZ 81/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przed...
1   Następne >   +2   +5   +10   100