Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Żandarmerii Wojskowej X

II SA/Go 821/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie przyznania miesięcznego dodatku specjalnego

II OSK 2521/10 - Wyrok NSA z 2012-04-03

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Bd 986/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za ubiory cywilne

II SA/Wa 1690/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-24

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SAB/Wa 505/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie rozpoznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

II SA/Ol 1143/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania dodatku za długoletnią służbę wojskową

II OSK 377/10 - Wyrok NSA z 2011-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 487/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-10

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego

I OSK 275/08 - Wyrok NSA z 2009-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie ustalenia równowartości części kosztów zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania

II SA/Wa 485/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską
1   Następne >   +2   +5   7