Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SA/Wr 643/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-10

Sprawa ze skargi D. D. na pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie odpowiedzi na wezwanie z dnia [...] r. do usunięcia naruszenia prawa

II SO/Ol 2/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-01-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia właściwości organu

IV SA/Wr 594/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SAB/Lu 11/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego na zakup opału

I OW 3/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-02

Wniosek T. P. zatytułowanego: 'o ustalenie właściwości organów do rozpatrzenia wniosku z dnia 15.09.08 r.'

I OZ 1141/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku celowego

II SAB/Lu 34/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia na opał

II SAB/Lu 26/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o świadczenie na ubranie i obuwie zimowe

II SA/Lu 25/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-21

Skarga W. M. na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 430/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-06-18

Wniosek W. A. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W. A.
1   Następne >   +2   +5   +10   100