Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Domu Pomocy Społecznej X

I SA/Wa 1929/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Wa 1390/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-12

Sprawa ze skargi W. K. na pismo Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

VIII SA/Wa 522/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

I SA/Wa 1095/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-08-24

Sprawa ze skargi: J. P. na decyzję Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. Nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

I SA/Wa 2370/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

I SA/Wa 867/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-14

Sprawa ze skargi E. Z. na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w przedmiocie wypłacenia odsetek

I SA/Wa 1610/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-15

Sprawa ze skargi E.B. na nienależyte postępowanie pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P.

I SA/Wa 1317/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie zasiłku stałego

I SA 2048/00 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-28

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący AWSA - Anna Tarnowska-Mieliwodzka po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy A. B.

I SA/Wa 458/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w J. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   3