Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 1657/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

III SAB/Kr 15/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie o wznowienie postępowania w przedmiocie przyznania płatności za 2008 r.

III SAB/Wr 2/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność K B P A R i M R we W w przedmiocie odmowy rozpoznania wniosku o przyznanie płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich

II SAB/Go 106/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich na rok 2012

III SO/Lu 12/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-19

Wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za rok 2011

III SAB/Wr 20/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie niezałatwienia sprawy płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt za rok [...],

III SAB/Kr 2/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

II SA/Ke 428/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Biura Rozwoju Regionalnego w przedmiocie negatywnego wyniku procedury odwoławczej dotyczącej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

III SA/Lu 384/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. O. na pismo Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na rok 2011

II SAB/Go 4/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-19

Sprawa ze skargi M Spółka Jawna na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2012
1   Następne >   +2   +5   +10   54