Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X
  • Symbol

IV SA/Wr 308/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-26

Sprawa ze skargi R. P. o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 475/05

IV SA/Gl 1020/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Lu 543/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Łd 389/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji w sprawie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

II SA/Sz 1239/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 31/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-25

Skarga R. T. na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu środka zastępczego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

VII SA/Wa 372/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

II OSK 1546/13 - Wyrok NSA z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w przedmiocie opłaty za czynności kontrolne

III SA/Gd 225/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zapewnienia w szkole bieżącej ciepłej wody w pomieszczeniach higieniczno

III SA/Gd 282/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100