Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

II GZ 851/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

VI SA/Wa 941/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

VI SA/Wa 522/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pienięznej

V SA/Wa 124/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej;

II GSK 271/14 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym

III SA/Łd 339/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących transportu drogowego

II GZ 106/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Ł. w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego ; nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie kary pieniężnej za narusze...

VI SA/Wa 592/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nakładającej karę pieniężną za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

II GSK 1590/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu nieuiszczenia opłaty elektronicznej w pełnej wysokości za przejazd drogą krajową

VI SO/Wa 25/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-24

Wniosek T. K. i P. K. o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1   Następne >   +2   +5   +10   100