Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X
  • Symbol

IV SA/Gl 647/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-27

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w K. na pismo Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy

II SA/Kr 1707/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

I OZ 1229/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie nakazu wypłaty pracownikom należnego wynagrodzenia

IV SA/Gl 1017/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowej Inspekcji Pracy-Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy

III SA/Lu 237/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Wr 433/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy we W. w przedmiocie odmowy zmiany terminu realizacji decyzji

IV SA/Gl 1181/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy

III SA/Lu 230/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

III SA/Kr 204/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nałożenie grzywny w celu przymuszenia

III SA/Kr 409/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentów I uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji, II zasądza od Okręgowego Inspektora Pracy na rzecz skarżącej kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100