Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X
  • Symbol

IV SA/Wa 755/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów za wykonanie pomiarów hałasu

IV SA/Wa 1570/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za bezprzedmiotowe

II SAB/Kr 94/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-15

Sprawa ze skargi na bezczynność [....] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

IV SA/Wa 1941/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II OZ 941/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 390/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oku, nr [...] w przedmiocie obowiązku przekazania odpadu

II OZ 709/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 400/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie warunków odprowadzania ścieków do środowiska

IV SA/Wa 116/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-17

Wniosek w przedmiocie wezwania do oddania odpadów do punktu zbierania odpadów lub stacji demontażu

II OSK 212/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci
1   Następne >   +2   +5   +10   100