Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

III SA/Kr 14/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-20

Skarga M. P. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Bk 96/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-03-24

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów

II SA/Bk 262/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w B. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie informacji ze zbioru geodezyjnego i kartograficznego

II SA/Gl 426/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków

III SA/Łd 66/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

II SA/Ke 441/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

II SO/Ke 14/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-02-15

Wniosek w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów

II SA/Ke 443/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-12-03

Wniosek w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

III SA/Gd 72/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków

II SA/Ke 213/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w K. w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków
1   Następne >   +2   +5   +10   100