Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 910/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej przy Ministrze Finansów w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2005 r.

III SA/Wa 3509/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminowi do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

III SA/Wa 96/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji określającej zobowiązanie w podatku od osób fizycznych za 1998 r.

III SA/Wa 95/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji określającej zobowiązanie w podatku od osób fizycznych za 1997 r.

III SA/Wa 1186/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2005 r,

III SA/Wa 1864/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności dwunastu decyzji ostatecznych wydanych w przedmiocie podatku akcyzowego za poszczególne miesiące 2002 r.

III SA/Wa 3353/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-19

Sprawa ze skargi W. O. na działanie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy doręczenia oryginału decyzji ostatecznej odrzucić skargę

III SA/Wa 781/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA/Wa 784/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA/Wa 787/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   +10   57