Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kolejnictwa X

I OZ 46/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ol 62/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Związku Szachowego w O. w udostępnieniu informacji publicznej I. zobowiązuje Związek Szachowy w O. do rozpoznania wniosku strony skarżącej z dnia '[...]' w pkt '[...]'oraz pkt '[...]' w zakresie uchwał z protokołami komisji rewizyjnej z roku '[...]' i '[...]', w terminie 14 dni; II. w pozostałej części

II SA/Ol 949/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-09

Sprawa ze skargi Fundacji A na niewykonanie przez Związek Szachowy wyroku WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SAB/Ol 62/20 -