Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

II GSK 567/14 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 39/13 - Wyrok NSA z 2014-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 2233/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie nakazu stosowania właściwego oznakowania artykułu rolno

VI SA/Wa 252/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami, określenia terminu jej wycofania z obrotu oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej...

V SA/Wa 3270/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stanowiska wierzyciela wobec zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

VI SA/Wa 2149/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych

II GZ 42/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-09

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku H. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VI SA/Wa 148/04

II GZ 89/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych nr [...] w przedmiocie ustalenia jakości wyrobu winiarskiego

VI SA/Wa 543/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu organicznego niezgodnie z warunkami, określenia terminu jej wycofania oraz nałożenia opłaty sankcyj...

VI SA/Wa 690/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami z określeniem terminu jej wycofania oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej postana...
1   Następne >   +2   +5   +10   100